Inici | Suport a la creació

Suport a la creació

L’àrea Desperta aglutina el conjunt de projectes de suport a la creació de la Nau i uneix els dos grans pilars de la Nau, creació i difusió de la cultura, amb el suport als joves creadors com un dels principis essencials. La Nau és un espai de creació especialitzat en arts escèniques, disciplina en la qual se centren els principals projectes de suport a la creació. Amb tot, no es renuncia a la multidisciplinarietat que sempre ha caracteritzat la Nau Ivanow, ja que és la clau per ser un centre obert i un espai cultural de referència a la ciutat.

L’àrea Desperta preveu diverses fases del procés de creació d’un projecte cultural, des de la idea inicial i el seu desenvolupament, a la culminació amb l’exhibició o difusió del projecte, tot oferint al creador la possibilitat d’incorporar-s’hi per a una o diverses fases. La Beca Desperta, les residències, els espais d’assaig, el Viver de Creadors, el programa de formació i la plataforma d’exhibició són els projectes que desenvolupen l’acció de suport a la creació de la Nau Ivanow, sempre amb la finalitat de facilitar el desenvolupament dels propis projectes dels artistes i col·lectius.


 

 

 

Beca DespertaLab

 

 

 

 

Viver de creadors


 

 

 

Residències

 

 

 

 

Formació


 

 

 

Exhibició